LKW jsou vybavena mobilními telefony tak i sledováním GPS takže máme zboží pod kontrolou po celou dobu přepravy. Jsme zapojeni ON-LINE v několika spedičních databázích, které umožňují mimo jiné vyhledat pro konkrétní požadavky zákazníka nejvhodnější vozidlo, které je v daný moment k dispozici.

Zabezpečujeme přepravy v rámci celé Evropy včetně bývalých států SNS Balkánu. V rámci přepravy větších zakázek, např. od jednoho odesilatele pro více příjemců, používáme  pro účely překládky a následné distribuce vlastní sklad. Tento sklad je možné použít i pro uskladnění Vašeho zboží nezávisle na přepravě.

Zajišťujeme i drobný rozvoz  v olomouckém regionu.